Site Loader

De infrastructuur in Nederland is heel erg belangrijk, daarom is het ook belangrijk dat er naast genoeg en goede wegen ook goede wegmarkering aanwezig is om het verkeer te begeleiden en veilig over de weg te sturen naar de plek van bestemming. Wegmarkering is van vitaal belang om al het verkeer in Nederland op de plaats van bestemming aan te laten komen.

Verschillende soorten wegmarkering

Wegmarkering komt in verschillende vormen voor. Denk aan de strepen op de snelweg of de oversteekplaats dicht bij je in de buurt. Door het aanbrengen van de juiste markeringen op de weg wordt ervoor gezorgd dat weggebruikers weten wie er voorrang heeft op de weg. Door wegmarkering als lijnen en haaientanden weten we wie er op de rotonde voorrang heeft.

Daarnaast is het ook van belang dat de wegmarkering goed jou begeleid naar de snelwegen waar je naar toe wilt. Door het gebruik van pijlen waaronder is aangegeven naar welke snelweg deze baan leidt wordt ervoor gezorgd dat het rijden op de weg en navigeren naar de juiste bestemming allemaal een stukje makkelijker wordt gemaakt. Maar ook op fietspaden en voetpaden kan het voorkomen dat er wegmarkering is aangebracht. Dit is vaak gedaan om te zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer. Een fietspad waar een fietser naar rechts kan, maar ook rechtdoor met een stoplicht is vaak verdeeld in twee vlakken. Zo weten fietsers dat er nog mensen rechtsaf kunnen slaan en zullen ze zich vooral links op het fietspad wachten op het stoplicht wat groen wordt.

Hoe wordt wegmarkering aangebracht?

Er zijn veel verschillende methodes om wegmarkering aan te brengen. Niet alleen wordt er gebruik gemaakt van mensen die met een spuit verf aanbrengen op plaatsen waar dat nodig is, maar tegenwoordig zijn er zelfs robots die de weg op de juiste manier kunnen markeren. Ook is het mogelijk om wegmarkering een kleur te geven zodat deze beter opvalt. Denk bijvoorbeeld aan gele strepen in plaats van witte.