Site Loader

Veel mensen zullen het zich niet beseffen omdat het als vanzelfsprekend wordt gezien, maar onze wegen zijn erg veilig. Natuurlijk gebeurt er nog weleens wat, dat resulteert in een ongeluk, maar we kunnen vaststellen dat de oorzaak hiervan vaak menselijke fouten zijn. Het verkeer zelf, en onze infrastructuur zijn goed in orde. Denk bijvoorbeeld aan de juiste wegmarkering, die ervoor zorgt dat we veilig kunnen blijven rijden. Zeker met het toenemende aantal auto’s en mensen op de weg is het belangrijk dat de wegen veilig zijn voor iedereen. Het is dus cruciaal dat we zorgen dat de infrastructuur in goede staat blijft. Op die manier kunnen we ons allemaal veilig blijven vervoeren.

 

Vanzelfsprekend?

In de inleiding spreken we over vanzelfsprekendheid. Veel mensen nemen namelijk de staat van de wegen en veiligheid voor lief. We denken er bijna niet meer over na dat er veel mensen zijn die hier dagelijks hard aan werken. We kunnen dit wel zien als een van de belangrijkste beroepen op dit moment. Zijn zij er niet, dan gebeuren er veel ongelukken. Bijvoorbeeld wanneer een zebrapad compleet vervaagd is. Mensen kunnen niet meer veilig oversteken aangezien bestuurders de wegmarkering niet goed meer kunnen zien. De veiligheid lijdt er dan onder. De kans is ook veel groter dat er op zo’n moment ongelukken plaatsvinden.

Wegmarkering bij jou in de buurt

Het is belangrijk dat mensen zelf ook verantwoordelijkheid tonen wat betreft juiste belijning. Merk jij dat dit bij jou in de buurt niet helemaal in orde is? Maak het dan vooral bespreekbaar. Kijk hoe andere mensen in de buurt erover denken en kaart het aan. Er zijn veel bedrijven die ervoor zorgen dat het weer in orde kan worden gemaakt. Op die manier help jij jouw buurt en zorg je voor dat stukje veiligheid dat je misschien af en toe nog mist.